Skuteczni w nieruchomościach

Skuteczni w nieruchomościach

sprzedaż nieruchomości

Wpływ ceny ofertowej na cenę sprzedaży

Istnieją różne podejścia do ustalania ceny ofertowej. Albo ją zawyżamy, by zmaksymalizować wartość transakcji lub obniżamy zwiększając zainteresowanie ofertą i przyspieszając sprzedaż. Trudno powiedzieć, która strategia jest lepsza, ale może pewną wskazówką będą spostrzeżenia z rynku amerykańskiego.