Skuteczni w nieruchomościach

Skuteczni w nieruchomościach

1350292550507bd4461bd91

Europejska Legitymacja Zawodowa dla pośredników i zarządców nieruchomości…

…czyli o tym, że od 2016 r. polscy pośrednicy i zarządcy staną się silniej reprezentowani w Europie.